jysknaturklip.dk

Om Jysk Naturklip

Vi har i Jysk Naturklip altid været meget optaget af naturen og vegetation, hvorfor passionen bag  virksomheden stammer fra mange års interesse.   

Derudover er vi uddannede inden for nedenstående områder, og tilbyder derfor også rådgivning efter  behov.  

Vandløbspleje

Lovgivning

Grødeslåning

Planters påvirkning af vandløb

Bekæmpelse af invasive og giftige planter

Restaureringsprojekter til forbedring af vandløbsforhold

Vi kommer gerne forbi og giver et uforpligtende tilbud, herunder også en fast serviceaftale på klipning og vedligeholdelse.